De Kolonieploeg

Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek, drie mooie buurdorpen. Drie dorpen die het verdienen om er netjes uit te zien. Natuurlijk ligt de eerste verantwoordelijkheid daarvoor bij ons zelf: de bewoners. Maar ook de gemeente en de provincie spelen daar een rol in. Helaas is het voor de overheid financieel niet langer mogelijk om álles zelf uit te voeren. Dat zou uiteindelijk tot verrommeling van onze dorpen kunnen leiden en dat willen we niet. Daarom is De Kolonieploeg in het leven geroepen.

De Kolonieploeg is een groep enthousiaste vrijwilligers die er regelmatig met schop, kwast of hamer op uitgaan. Een verwaarloosd bankje krijgt een lik verf, de paden in onze mooie bossen worden toegankelijk gehouden voor mensen die wat minder ter been zijn of het hek van het dierenparkje bij De Menning wordt hersteld. Al die kleine tekortkomingen in onze leefomgeving die maar zo tot ergernis zouden kunnen gaan leiden. Klussen kunnen via deze website worden aangemeld.

Kolonieploeg helpt bij reparatie triptrapbruggetje Sterrebos

Het triptrapbruggetje in het Sterrebos is toe aan groot onderhoud. Ons Kolonieteam helpt de komende tijd mee met de reparatie van de brug. Dan kan deze straks weer zonder problemen gebruikt worden.
Ga naar de website

Haag rondom gesloopte soos weer netjes

Het is al weer een tijdje geleden dat de voormalige soos van de tuinbouwschool is gesloopt. Het terrein ligt sindsdien braak en wordt door de eigenaar niet meer bijgehouden. Maar deze zo zichtbare plek is een rotte plek in ons mooie Frederiksoord. Maar wij hebben de Kolonieploeg. De ploeg is aan de gang gegaan en heeft de omgeving van de soos opgeknapt. Het is inmiddels ook weer mogelijk om je fiets in de buurt van de bushalte neer te zetten zonder dat je door hoog onkruid moet lopen.
Ga naar de website

Bruggetjes Sterrebos worden opgeknapt

De Kolonieploeg is bezig met het opknappen van de bruggetjes in het Sterrebos. En het resultaat mag er zijn dankzij de inzet van de Kolonieploeg.  
Ga naar de website

Kolonieploeg van start

Sinds kort hebben de dorpen Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek een eigen klussenploeg. Een groep mannen en vrouwen helpt waar dat nodig is.
Ga naar de website

Kolonieploeg helpt met bouw parcours Kolonieloop

Een leuk initiatief in de koloniedorpen Frederiksoord en Wilhelminaoord. De Kolonieloop. Een loop over de paden dwars door het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid. De kolonieploeg heeft geholpen met de opbouw van het parcours. Een leuke klus voor onze vrijwilligers.
Ga naar de website

Kolonieploeg helpt mee bij bloemencorso

De vrijwilligers van de Kolonieploeg hebben in het corsoweekend meegeholpen om het terrein er zo goed mogelijk uit te laten zien. Ze hebben hun steentje bijgedragen om van het corso een succes te maken. Zo is de ploeg aan de slag gegaan met het onkruidvrij maken van de toegangsweg tot het corsoterrein. Het is een hele klus, maar dan is het wel weer netjes.
Ga naar de website

Nieuwe vrijwilligers welkom

Als Kolonieploeg doen we regelmatig klussen om onze regio zo mooi mogelijk te houden. We komen eens in de twee weken bijelkaar, drinken koffie, kletsen bij en gaan op pad voor een klus. Geen zware tijdrovende klussen, maar zaken die wij als ploeg kunnen overzien. Lijkt het je leuk om mee te helpen met het mooi houden van je eigen omgeving? Neem dan contact met ons op via het aanmeldingsformulier voor klussen. Wij verwelkomen je met open armen. Immers......vele handen maken licht werk.
Ga naar de website

Neem contact op

In de Kolonie

Deze website In de Kolonie is een initiatief van de Kerngroep Kolonie, een ‘denktank’ van verschillende partijen in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek. De Kerngroep ontwikkelt initiatieven en brengt mensen en organisaties bij elkaar. Doel: prettiger wonen, werken en leven in de kolonie.

Heeft u opmerkingen of suggestie? Meld ze ons via het reactieformulier hiernaast. Alvast bedankt.