K200

Op 1 april 2018 bestaat de Maatschappij van Weldadigheid 200 jaar. Naar verwachting (en hoop) krijgen de koloniën, gesticht door generaal Johannes van den Bosch dan ook de Werelderfgoed-status. Maar Werelderfgoed of niet: die 200 jaar staan als een huis!

In dat jaar vinden er ongetwijfeld officiële bijeenkomsten plaats in de kolonie. En zo hoort het ook. Maar naast die activiteiten willen we 2018 maken tot een bruisend jaar waarin het gonst van de activiteiten, echt voor en door de bevolking van de koloniën en ieder van daarbuiten die wil bijdragen of genieten.

De reguliere activiteiten gaan natuurlijk gewoon door. Wilt u overwegen ook een activiteit te organiseren? Of een activiteit die normaal elders wordt gehouden in 2018 in de kolonie te laten plaatsvinden? Het gebied is uitstekend geschikt voor een scala aan binnen- en buitenactiviteiten. U heeft nu nog tijd genoeg om het op de kalender van uw bond of organisatie op te laten nemen en eventueel benodigde fondsen te verwerven.

Er is geen organisatie die alle activiteiten organiseert. Maar wel een die het coördineert. Om te zorgen dat in tijd en ruimte het gebied optimaal wordt benut, is er een kleine organisatie K200 (Kolonie 200 jaar) die e.e.a. op elkaar afstemt. Wij proberen dan zo te sturen dat niet alles op dezelfde plek en op dezelfde datum plaatsvindt.

Doet u mee en helpt u van 2018 echt een bijzonder jaar te maken? Meldt uw activiteit dan aan! Dat kan via het contactformulier of op de pagina Programma 2018.

Neem contact op

In de Kolonie

Deze website In de Kolonie is een initiatief van de Kerngroep Kolonie, een ‘denktank’ van verschillende partijen in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek. De Kerngroep ontwikkelt initiatieven en brengt mensen en organisaties bij elkaar. Doel: prettiger wonen, werken en leven in de kolonie.

Heeft u opmerkingen of suggestie? Meld ze ons via het reactieformulier hiernaast. Alvast bedankt.